NÁVRHY ZAHRAD

NÁVRHY ZAHRAD


    • Úvodní schůzka: místní šetření a zaměření pozemku, seznámení se s lokalitou, terénními, půdními a světelnými podmínkami. Diskuze o záměru, co by zahrada měla splňovat, požadavky klienta, výběr vhodného rostlinného materiálu.

    • Vytvoření studie budoucí zahrady.

    • Odsouhlasení konečné podoby a dispozičního řešení zahrady, prezentace navrženého rostlinného materiálu (stromy, okrasné a ovocné dřeviny, traviny, trvalky, skalničky, bylinky apod.)

    • Prováděcí projekt zahrady ve formátu 3D vč. osazovacího plánu, specifikace rostlinného patra, technické zprávy a položkového rozpočtu.

    • Realizace zahrady.