NÁVRHY ZAHRAD

Vytvořeme Vám návrh zahrady na základě našich společných konzultací.

 • Úvodní schůzka: místní šetření a zaměření pozemku, seznámení se s lokalitou, terénními, půdními a světelnými podmínkami. Diskuze o záměru, co by zahrada měla splňovat, požadavky klienta, výběr vhodného rostlinného materiálu.
 • Vytvoření studie budoucí zahrady.
 • Odsouhlasení konečné podoby a dispozičního řešení zahrady, prezentace navrženého rostlinného materiálu (stromy, okrasné a ovocné dřeviny, traviny, trvalky, skalničky, bylinky apod.)
 • Prováděcí projekt zahrady ve formátu 3D vč. osazovacího plánu, specifikace rostlinného patra, technické zprávy a položkového rozpočtu.
 • Realizace zahrady.

+

REALIZACE SADOVÝCH ÚPRAV ZAHRAD

Na základě prováděcího projektu, studie  či pouhého náčrtu založíme Vaši zahradu dle uvedeného postupu.

 • Hrubé terénní úpravy a modelace.
 • Zhotovení/ rozprostření vegetační vrstvy – substráty, rašelina.
 • Čisté terénní úpravy, založení záhonů.
 • Hloubení a výsadba rostlinného materiálu.
 • Mulčování výsadeb.
 • Založení travnatých ploch výsevem či pokládkou kobercových trávníků.

+

ÚDRŽBA ZELENĚ

Provádíme jednorázovou nebo celoroční údržbu soukromých zahrad nebo veřejné zeleně.

 • Péče o travnaté plochy – seč, provzdušnění, přihnojení, odplevelení.
 • Zdravotní a tvarovací řezy – okrasné a ovocné dřeviny, stromy, živé ploty.
 • Rekonstrukce a revitalizace zahrad.

+

Dodání dřevin a ostatního materiálu pro zahradu

Pro vás, kteří si chtějí dřeviny vysadit sami, obstaráme výběr vhodných rostlin, jejich dopravu včetně rozmístění na záhonech v ideálním sponu. Zajistíme dovoz zahradnických substrátů a zemin, rašeliny, kompostu a mulčovací kůry.

+

INTERIÉROVÁ ZELEŇ

Návrhneme a zrealizujeme interiérovou zeleň do rodinných domů, bytů i firemních prostor.

 • Osázení zimních zahrad.
 • Pokojové rostliny.
 • Zelené stěny.
 • Suché vazby a dekorace.

+

CELOROČNÍ ÚDRŽBA A PÉČE O HROBY

Zajistíme průběžnou sezónní péči o hrobky a hroby. 

 • Výsadba a obnova jarních, letních a podzimních rostlin.
 • Velikonoční, dušičkové a vánoční aranžmá – věnce, suché vazby apod.

+

PORADENSTVÍ, KONZULTAČNÍ A ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST

Zprostředkujeme i ostatní provázané obory a činnosti, které se bezprostředně týkají zahrad.

 • Zdravotní, tvarovací a redukční řezy vzrostlých stromů horolezeckou technikou
 • Rizikové kácení stromů.
 • Realizace automatického závlahového systému.
 • Práce zemními stroji – minibagr, traktorbagr
 • Dendrologické posudky a inventarizaci zeleně.

+
white

RÁDI PORADÍME

Jsme Vám k dispozici při zodpovězení všech Vašich dotazů týkajících se zahradnického oboru.

Orientační ceny prací a dodávek Platan zahrady

práce/dodávkycena
Seč trávníku včetně nakládání, odvozu a skládkovného1,80 Kč/ m²
Prořezání, provzdušnění trávníku vč. vyhrabání6 Kč/ m²
Přihnojení trávníku a výsadeb minerálním hnojivem1,10 Kč/ m²
Minerální hnojivo Cererit, NPK, draslíkaté hnojivo30 Kč/ kg
Chemické odplevelení trávníku1,10 Kč/ m²
Selektivní herbicid3 800 Kč/ l
Zdravotní a tvarovací řez keřových skupin a živých plotů390 Kč/ hod
Ruční propletí keřových skupin280 Kč/ hod
Doplnění rašeliny k vřesovištním rostlinám280 Kč/ hod
Doplnění mulčovací kůry v záhonech28 Kč/ m²
Mulčovací kůra – výběrová1 155 Kč/ m³
Vyhrabání listí včetně nakládání, odvozu a skládkovného3 Kč/ m²
Zazimování a jarní odstranění chvoje ve výsadbách280 Kč/ hod
Založení trávníku výsevem na připravený povrch10 Kč/ m²
Travní osivo – dle použitého druhu osiva125 Kč/ kg
Pokládka kobercového trávníku na připravený povrch65 Kč/ m²
Kobercový trávník – bez dopravy a manipulace125 Kč/ m²

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jednotkové ceny se mohou lišit na základě členitosti terénu, přístupu na zahradu, četnosti údržby.